تکالیف الهی لطف خداست

حجت الاسلام مسعود عالی

بیشتر

تکالیف خدا در واقع تشریف و تکریم خداست در فرهنگ امروز متاسفانه تبلیغ می کنند که دستو پا گیره و غلطه که بعضی جوان های ما قبول می کنند اما در چشم کسی مثل سیدبن طاووس در چشم کسی که انسانی نگاه می کند تحت تاثیر این فرهنگ مادی جهانی قرار نگرفته تکالیف خدا محدودیتی نیست
حجت الاسلام عالیمطالب مرتبط

یک سلام
یک سلام

پنج شنبه, 03 تیر 1400

پخش
پشیمانی
پشیمانی

یک شنبه, 01 تیر 1399

پخش
خلوت با خدا
خلوت با خدا

سه شنبه, 21 بهمن 1399

پخش
آیت الکرسی برای اموات
آیت الکرسی برای اموات

پنج شنبه, 19 فروردین 1400

پخش