ما مامور به وظیفه ایم به نتیجه نیستیم

حجت الاسلام مسعود عالی

بیشتر

ما مامور به وظیفه ایم به نتیجه نیستیم این معنی توکل است
تو به سمت حرام نرو ببین خدا چجوری برات می فرسته ماها گاهی اوقات می خواهیم خدایی کنیم کار خراب می شود
حجت الاسلام عالیمطالب مرتبط

حد و اندازه انسان ها
حد و اندازه انسان ها

چهار شنبه, 29 بهمن 1399

پخش
خلوت با خدا
خلوت با خدا

سه شنبه, 21 بهمن 1399

پخش
آیت الکرسی برای اموات
آیت الکرسی برای اموات

پنج شنبه, 19 فروردین 1400

پخش
پشیمانی
پشیمانی

یک شنبه, 01 تیر 1399

پخش