آی ادما ارباب ما بنده نوازی می کنه

عبدالرضا هلالی

بیشتر

آی ادما ارباب ما بنده نوازی می کنه
علی علی حیدر مددعلی علی حیدر مدد

آی ادما ارباب ما بنده نوازی می کنهیه عمریه نام علی با دلا بازی می کنه

علی علی حیدر مددعلی علی حیدر مدد

اسم مقدسش شده ذکر لبم دم همه دمیه مویی از اربابمو به صدتا عالم نمیدم

یل یل یل ام البنین؛؛؛؛؛؛؛ یل یل یل ام البنین ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛یل یل یل ام البنین
یه شعر ناب میخوام بگم اما قلم راه نمیررهاخه برا وصف شما عاجز و راه نمیره

اگه رو کاغذ بشینه مثل رخ ماه شمایوسف مصری هم می گم افتاد تو چاه شما
مجنون اگر که عاشقو دیوونه ی لیلی بودهاخه شنیده بوده که لیلی ابالفضلی بوده
یل یل یل ام البنین............ یل یل یل ام البنین...................یل یل یل ام البنین


همه کس وکار من تویی بخدا غریبو بی کسم
خونه اسیر تو شدمحال می کنم با نفسم

مادر مهربونو با،، شبنم اشکم میخرممنو ز ابد بخر ، یه روز بدردت میخورم
یل یل یل ام البنین؛؛؛؛؛؛؛ یل یل یل ام البنین ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛یل یل یل ام البنینمطالب مرتبط

به رنگ یاس
به رنگ یاس

سه شنبه, 23 دی 1399

پخش
صلح جهانی
صلح جهانی

شنبه, 07 فروردین 1400

پخش