حسین علیک السلام خدا کنه برگردی

بهونه گریه هام خدا کنه برگردی

دروغ میگن کوفیا که تو رو میخوان آقا

دعام اینه از رو بام خدا کنه برگردی

نیار غنچه هاتو نیار لاله هاتو

حیا نیست تو کوفه نیار محرماتو

ای عشق من ای نور عین

مثه منو مثل بابات تو رو میکُشَن یا حسین

****

یه مرد و بین گذر ندیده بودم دیدم

فروختن دین به زر ندیده بودم دیدم

هر چی سرم اومده سر تو میاد ای وای

اصابت سنگ و سر ندیده بودم دیدم

نمک رو زخم عزا شنیدنشم سخته

دخترک بی غذا شنیدنشم سخته

اینجا میشن بد دهن اسیرو که میبینن

عقیله و نا سزا شنیدنشم سخته

اینا خیلی وقته تو فکر شکارن

بگو تو به زنها که زیور نیارن

ای دلبرم ای مه جبین

اینا همه نقشه دارن برا یل ام البنینمطالب مرتبط