دوباره به داد قلب من رسیده حسین

حسین سیب سرخی

بیشتر

دوباره به داد قلب من رسیده حسین
برای دل های ناامید امیده حسین
یه ساله که چشمام بارونه
یه ساله که اشک هام پنهونه
یه ساله من با فاصله هم دردم
یه ساله که روزام تاریکه دلم خوشه بازم
وقتی که خود حسین راهم داده برگردممطالب مرتبط

أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش
گل نرگس جوونه زد
گل نرگس جوونه زد

یک شنبه, 01 فروردین 1400

پخش
یک شب به بیابان نجف
یک شب به بیابان نجف

شنبه, 01 شهریور 1399

پخش