یک شب به بیابان نجف

حسین سیب سرخی

بیشتر

یک شب به بیابان نجف خوابیدم

در عالم خواب این ندا بشنیدم

ای زائر خفته در بیابان نجف

یک عمر گناهان تو را بخشیدم

چشم دریا را نظر بر ساحل است

هر که گم کرده علی را جاهل است

صد هزاران روزه و حج و نماز

هر سه اش بی حب حیدر باطل استمطالب مرتبط

 دوباره به داد قلب من رسیده حسین
دوباره به داد قلب من رسیده حسین

پنج شنبه, 30 مرداد 1399

پخش
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا

دو شنبه, 13 مرداد 1399

پخش
أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش