همین که  در محرم تو

حاج حسین خلجی

بیشتر

همین که در محرم تو روضه خوانده میشود
دله همه به کربلای تو کشانده میشود
فقط به مجلس حسین میشود به چشم دید
که پادشاه پهلوی گدا نشنانده میشودمطالب مرتبط