چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال

مهدی اکبری

بیشتر

چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال
نفس نفس میزنه به زیر دست قتال
حجوم آورده لشکری به روی سرش
مونده به زیر دست و پاها پیکرش
به خسس افتاده گلو و حنجرشمطالب مرتبط

تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
آه ای هلال زینب ماه شبای تارم
آه ای هلال زینب ماه شبای تارم

سه شنبه, 28 مرداد 1399

پخش
شور | بارون دوسـت دارم فقط
شور | بارون دوسـت دارم فقط

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش
حرف قلبمو میگم بدونی
حرف قلبمو میگم بدونی

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش