چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال

مهدی اکبری

بیشتر

چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال
نفس نفس میزنه به زیر دست قتال
حجوم آورده لشکری به روی سرش
مونده به زیر دست و پاها پیکرش
به خسس افتاده گلو و حنجرشمطالب مرتبط

عشق تو کرده گرفتارم
عشق تو کرده گرفتارم

شنبه, 09 بهمن 1400

پخش
حرف قلبمو میگم بدونی
حرف قلبمو میگم بدونی

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
شور | بارون دوسـت دارم فقط
شور | بارون دوسـت دارم فقط

دو شنبه, 21 آبان 1397

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش