حرف قلبمو میگم بدونی

مهدی اکبری

بیشتر

حرف قلبمو میگم بدونی
فکـریم به حال این گدا کن
از حالا برات کربلای اربعینمونو دست وپا کن
بگیر ازم نگاتو نه جونمو میدم روضه ها تو نه
زندگیمو بگیر ازم زیارت ضریح کربلا تو نهمطالب مرتبط

چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
عشق تو کرده گرفتارم
عشق تو کرده گرفتارم

شنبه, 09 بهمن 1400

پخش
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش