تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
همین گریه به لبخند تو میارزه
بزار سایه ات همیشه رو سرم باشه
قرار شب جمعه حرم باشه
حرم گفتم هوای کربلا کردممطالب مرتبط

حرف قلبمو میگم بدونی
حرف قلبمو میگم بدونی

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
رحمت واسعه ای
رحمت واسعه ای

پنج شنبه, 08 دی 1401

پخش