ستون به ستون می روم

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر


ستون به ستون می روم

دلم غرق خون می روم

.

به جوش و خروشم

علم روی دوشم

.

من افتاده بودم بی تو زار و حیران

دستم را گرفتی تا گفتم حسین جان

.

تربته شفا حسین

ساکن کربلا حسین

.

قدم به قدم اشک و آه

به هر موکبی ذکر شاه

.

پریشان و گریان

به یاد اسیران

.

با یاد تنت ای در صحرا فتاده

می آیم به سویت با پای پیاده

.

تربته شفا حسین

ساکن کربلا حسین

.

غبار رهت بر سرم

خیال حرم در برم

.

بیایم به گریه

به جای رقیه

.

نذر دخترت شد حج اربعینم

شاید مثل بی بی رویت را نبینم

.

تربته شفا حسین

ساکن کربلا حسین

مطالب مرتبط