شور | تو دلمه حرفی که خیلی ساله با کسی نگفته بودم

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر


اگه امام رضا نبود هنوزم کربلا نرفته بودم


آرزوی کربلای اربعین


به امام رضا بگو فقط همین


یه نفر هست نزنه روت زمین


به امام رضا بگو فقط همین


یا امام رضا آبروم بخر


من بی سر و پا رو حرم ببر

مطالب مرتبط