چهل روزه که دارم میمیرم برات

حاج محمود کریمی

بیشتر

چهل روزه که دارم میمیرم برات
چهل روزه که هنوز تو گوشمه صدات
چهل روزه که به من نیفتاده نگات
دارم میمیرم برات
ببین برام نایی نمونده یا حسین
تو رفتی دنیایی نمونده یا حسین
چه جور برم تا به مدینه یا حسین
پایی نمونده
روزام شبیه شبهاست
چشام غروب دریاست
اشکام بارون خونه، مثل چشای عباس
رسیده‌ام ولی گذشته آب از سرم
رسیده‌ام ولی حالا که زخمیه پرم
رسیده‌ام با اسیرای خسته حرم
دارم میمیرم برات
چهل شبه خون جگرم من یا حسین
با قاتلت همسفرم من یا حسین
چهل شبه از تو و عباس یا حسین
بی خبرم من
دردم دوا نداره،اینحا آخره کار
زینب کنار گودال،بی هوش شده دوباره
روزام شبیه شب هاست
چشام غروب دریاست
اشکام بارون خونه،مثل چشای عباس
نگاهم همیشه محو نیزه ی تو بود
گذشتم با تو من از محله ی یهود
گذشتم با یتیمای زخمی کبود
دارم می میرم برات

متن شعر مداحی چهل روزه که دارم میمیرم برات محمود کریمی
چهل روزه که دارم می میرم برات
چهل روزه که هنوز تو گوشمه صدات
چهل روزه به من نیفتاده نگات
دارم می میرم برات
قاتل ما شام بلا بود، یا حسین
سرت تو طشت طلا بود، یا حسین
خرابه اون شب با سر تو، یا حسین
کرب وبلا بود
تا اسم تو می‌بردم، با یاد تو می‌مردم
پاشو که برات از شام سوغات کفن آوردم
روزام شبیه شبهاست
چشام غروب دریاست
اشکام بارون خون، مثل چشای عباس
دست منو بستن نبودی ببینی یا حسین
فرقمو شکستن نبودی ببینی یا حسین
کارم تمومه نمونده جونی به تنم
یه اربعینه دارم برات زار می زنم
زاز میزنم زار میزنم حسینمطالب مرتبط

بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش