این تقاص کدوم گناهه
میدونی چند وقته چشم به راه
این تقاص کدوم گناهه
همه شبم سیاه هم روزم سیاه
میگم کربلا میگن که راها بستست
میگم امام رضا میگن رواقا بستست
دربه درم جایی و ندارم دیگه برم
دربه درم کسی نیست دست بکشم روی سرم
دلت میاد نوکرت یه گوشه تنها بمونه
دلت میاد که دوباره از حرم جا بمونه
دلت میاد دربه درم جایی و ندارم که برم
من که یادم نمیره هیچوقت
هوامو داشتی تو شرایط سخت
پدری کن تو این یه بارم
اگه کربلا نیام میشه سیاه بخت
فقط راضی شو هرجوری باشه هستم
من آماده ام کولمو حتی بستم
دربه درم مگه میشه اربعین نرم حرم
در به درم بعد کربلا مدینه ببرم
امام حسین دل من تنگ برا امام حسن
امام حسین مهر یا حسن روی دلم بزن
امام حسین دربه درم جایی و ندارم که دیگه برم
دربه درم کسی نیست دست بکشه روی سرم
مطالب مرتبط