ندارم آروم که اربعین شد
خبر داری که عاشقت خونه نشین شد
به دل می گفتم میریم زیارت
یه دلخوشی داشتیم و بس آخرش این شدمطالب مرتبط

 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
السلام ای بدن بی سر گرما دیده
السلام ای بدن بی سر گرما دیده

یک شنبه, 08 اسفند 1400

پخش