اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند

حاج حسن خلج

بیشتر

اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند
جان به قربان تو شاها که تو حج فقرایی
یا امام رضا یا امام رضا
آنان که در جوار رضا آرامیده اند
کفران نعمت است بهشت آرزو کنندمطالب مرتبط

سیب سرخ
سیب سرخ

پنج شنبه, 24 آذر 1401

پخش
حسین علیک السلام خداکنه برگردی
حسین علیک السلام خداکنه برگردی

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش