اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند

حاج حسن خلج

بیشتر

اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند
جان به قربان تو شاها که تو حج فقرایی
یا امام رضا یا امام رضا
آنان که در جوار رضا آرامیده اند
کفران نعمت است بهشت آرزو کنندمطالب مرتبط

چه بگویم نگفته هم پیداست
چه بگویم نگفته هم پیداست

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
زمزمه | یاعلی یاعلی مالک ملک دلی
زمزمه | یاعلی یاعلی مالک ملک دلی

سه شنبه, 03 اردیبهشت 1398

پخش
حسین علیک السلام خداکنه برگردی
حسین علیک السلام خداکنه برگردی

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش