وقف دل | خدانگهدار | حاج محمد رضا طاهری

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

سیاهی ها خدانگهدار شال عزا خدانگهدار
روضه های ادامه داره کرببلا خدانگهدار
ارباب ببین سینه زنت پریشونه
میخواد ازت دل بکنه نمیتونه
اشک های من پیشت امانت بمونه
جانم حسین جانم حسین جانم حسین
آقا جانم دو ماه که دارم حسین جان
هیئت به هیئت من میگردم
شرمنده ام ارباب خوبم بیشتر برات گریه نکردم
نوکرتو شرمندته که کم گذاشت
شرمندته که بیش از این توان نزاشت
شرمندته که پای روضه جون نزاشت
جانم حسین جانم حسینمطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش