وقف دل | خدانگهدار | حاج محمد رضا طاهری

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

سیاهی ها خدانگهدار شال عزا خدانگهدار
روضه های ادامه داره کرببلا خدانگهدار
ارباب ببین سینه زنت پریشونه
میخواد ازت دل بکنه نمیتونه
اشک های من پیشت امانت بمونه
جانم حسین جانم حسین جانم حسین
آقا جانم دو ماه که دارم حسین جان
هیئت به هیئت من میگردم
شرمنده ام ارباب خوبم بیشتر برات گریه نکردم
نوکرتو شرمندته که کم گذاشت
شرمندته که بیش از این توان نزاشت
شرمندته که پای روضه جون نزاشت
جانم حسین جانم حسینمطالب مرتبط

بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش