تیر حب مولا به دل شیعه هدف شد

حسین سیب سرخی

بیشتر

تیر حب مولا به دل شیعه هدف شد
بازم این دله من تنگ ایون نجف شد
به جهان دلبره او شاه خیبره حضرت حیدره
یا حیدر
تا ابد میخونم پای تو میمونم
نغمه ی زبونم یا حیدر
یاحیدر مددی یا حیدر مددیمطالب مرتبط