شمس رویت همیشه تابندس

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

شمس رویت همیشه تابنده است

ابرویت ذوالفقارِ برنده است

دلت از مهر و عشق آکنده است

نام احمد تو را برازنده است

یا محمد که هر دو زیبنده است

.

مست جامت شدم خدا را شکر

صید دامت شدم خدا را شکر

بعد ، رامت شدم خدا را شکر

من به نامت شدم خدا را شکر

هر اسیری به تو پناهنده است

.

خانواده به خانه محتاج است

مو پریشان به شانه محتاج است

مرغ ، بر آب و دانه محتاج است

نوکرت بی بهانه محتاج است

دستِ لطفت زِ بس که بخشنده است

.

زینت دوش تو حسین و حسن

عطر تو برده عطر و بوی وطن

شاهد حرف من اویسِ قرن

بتکان باز هم عبا ، دلِ من …

… بر همین عطر دلنشین بند است

.

خطبه های فصیح تو دریاست

خنده های ملیح تو غوغاست

سینه ی ما … ضریح تو اینجاست

رحمتی و شبیه تو زهراست

نامتان هم مرا خوشایند است

.

چشم تو کرده بر دلم اثبات

من کجا خواندن از شما … هیهات

پس نوشتم به جای این ابیات

بر محمد و آل او صلوات

این دعا ضامنِ فرستنده است

.

راه سخت است ، راهِ حل داری

میل برچیدن هُبَل داری

صحبت از رب لم یزل داری

فاطمه را که در بغل داری

دشمن ابترت سرافکنده است

.

سوره خواندی و از ولی خواندی

هر کجا بی معطلی خواندی

سنگ هم خوردی و ولی خواندی

آیه آیه ” علی علی ” خواندی

شاهد حرف من خداوند است

.

بستر تو که جای هرکس نیست

منبر تو که جای کرکس نیست

پس خلافت برای ناکس نیست

لایق مسند شما پس نیست …

… غیر خیبر شکن که رزمنده است

.

حشر ، حق است … پس اجل حق است

راه توحید از ازل حق است

الحق این حرف چون عسل حق است

حق علی و علی معَ الْحَق است

حق علی را به قلب ما کنده است

.

میوه داده است اشک و آه علی

دو جهان ، شیعه شد سپاه علی

مذهب صادق است ، راه علی

مثل موجی به تکیه گاه علی …

… مکتب جعفری خروشنده استمطالب مرتبط