امشب دو مه دمـیده در مــکه و مدینـه

یا سر زده سپیده در مکه و مـدینه


مرغان نغمه خوان باغ بهشـــت خواندند

امشب دو گل دمیده در مـکه و مـدینه


ای تشنگان رحمت از حق نسیم رحـمت

بر خاکیان وزیده در مـکه و مـدینه


چشم ملائک حق جز شور و شادمانـی

چیزی دگر ندیده در مـکه و مـدینه


یک سو نبی اعظم یک سو امام صادق

اینک ز ره رسیده در مکه و مدینه


با یک مــرام و ایده حق امشــب آفریده

دو رهبـر عقیده در مــکه و مــدینـه


از بس دلـم هوایی شد در هــوای آنـها

مــرغ دلم پــریده در مـکه و مدینه


با سائـلان بگویید دســت کــرامت حق

خوانی بزرگ چیده در مــکه و مـدینــهمطالب مرتبط

اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش