بعد از رحلت پیامبر(ص) جریان غدیر کنار گذاشته شد امر پیامبر(ص)انجام نشد
اما بعد از شهادت امام حسین(ع) دوباره جریان غدیر تقویت شد وجدان ها بیدار شدمطالب مرتبط

حد و اندازه انسان ها
حد و اندازه انسان ها

چهار شنبه, 29 بهمن 1399

پخش
آیت الکرسی برای اموات
آیت الکرسی برای اموات

پنج شنبه, 19 فروردین 1400

پخش
پشیمانی
پشیمانی

یک شنبه, 01 تیر 1399

پخش
گناه و گرفتاری آن
گناه و گرفتاری آن

دو شنبه, 26 مهر 1400

پخش