شب های دلتنگی | شکایت | حاج سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر


شب جمعه است هوایت نکنم می میرم
یادی از صحن و سرایت نکنم می میرم
ناله و شکوه حرام است بر عشاق ولی
از فراق تو شکایت نکنم می میرم
سجده بر خاک شما سیره ی هر معصومی است
سجده بر تربت پایت نکنم می میرم
بی تو میمیرم حسین
بی تو میمیرم حسین
بی تو میمیرم حسین
بی تو میمیرم حسینمطالب مرتبط

نفسم تسبیحه
نفسم تسبیحه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش