لشکر عشق

حسین طاهری

بیشتر

ای یار سفر کرده اگر که زتو دوریم
حس میکنم که اینبار نزدیک ظهوری
ای نور که کعبه که شده دلتنگ اذانت
مردان جهادن همه منتظرانن
این لشکر عشقن که پر همت و عزمن
عشاق همه یکایک آماده رزمن
در معرکه سنگی بگویید به صهیون
آماده جنگیم بگویید به صیهون
در حمله ما یک اثر از دیو نماند
یک خانه سالم به تل آویو نماندمطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش
جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش