اسوه شهید گمنام

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

اولین مدافع ولایت علی ، یازهرا
پر شکسته در ره حمایت علی ، یازهرا
شد مزار تو گواه غربت علی ، یازهرا ، یازهرا
اسوه ی شهید گمنام ، سلام مادرم سلام
مایه ی وقار اسلام ، سلام مادرم سلام
مهر مادریت مستدام ، سلام مادرم سلام
السلام علیک یا اما ، السلام علیک یا اما
السلام علیک یا زهرامطالب مرتبط