بیقرار فاطمیه

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

بی قرارم بی قراره فاطمیه

اومد از راه باز دوباره فاطمیه

فاطمیه حس انتقام تو سینه پر آهه

صحبت از یه مادره که بی گناهه

فاطمیه ابتدای قتلگاهه

وای منم و عزات مادر

وای منم و دعات مادر

وای بمیرم برات مادر

**

با ولایت تا شهادت نهضت ما

سر سپردن پای نهضت عزت ما

عزت ما اون شهیدیه که امنیت میاره

اونکه هستیشو پای ولی میذاره

اون مدافع حرم که دست نداره

وای منم و عزات مادر

وای منم و دعات مادر

وای بمیرم برات مادرمطالب مرتبط