ای یاس کبود من

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

تب داره ، شبا بيداره
دعاش اما اَلْجارُ ثُمّ الداره
تو حرفاش ، پيش بچه هاش
ميگه بارالٰها ازم راضى باش

دلگيره ، داره مى ميره
نفس مى كشه از تنش خون ميره
گريونه ، دلش پُر خونه
مى گيره روشُو از همه تو خونه

اى مادر ، مرو اى مادر
الهى بميرم برات اى مادر

.....
اى بود و نبود من
اى ياس كبود من
زهرا زهرا
تنها تكيه گاه من
عشق بى گناه من
زهرا زهرا
از پيش من مرو - زهرا زهرا
جان حسن مرو - زهرا زهرا


كوه محكم على
تنها همدم على
برخيز از جا
بى تو مى خورم زمين
آه و زارى ام ببين
بين غمها
بانوى صف شكن - در سنگر باش
حرف از سفر مزن - با حيدر باش
از پيش من مرو - زهرا زهرا
جان حسن مرو - زهرا زهرامطالب مرتبط