تب داره ، شبا بيداره
دعاش اما اَلْجارُ ثُمّ الداره
تو حرفاش ، پيش بچه هاش
ميگه بارالٰها ازم راضى باش

دلگيره ، داره مى ميره
نفس مى كشه از تنش خون ميره
گريونه ، دلش پُر خونه
مى گيره روشُو از همه تو خونه

اى مادر ، مرو اى مادر
الهى بميرم برات اى مادر

.....
اى بود و نبود من
اى ياس كبود من
زهرا زهرا
تنها تكيه گاه من
عشق بى گناه من
زهرا زهرا
از پيش من مرو - زهرا زهرا
جان حسن مرو - زهرا زهرا


كوه محكم على
تنها همدم على
برخيز از جا
بى تو مى خورم زمين
آه و زارى ام ببين
بين غمها
بانوى صف شكن - در سنگر باش
حرف از سفر مزن - با حيدر باش
از پيش من مرو - زهرا زهرا
جان حسن مرو - زهرا زهرامطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
منم غلام علی محمد رضا طاهری
منم غلام علی محمد رضا طاهری

چهار شنبه, 30 مرداد 1398

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش