اگر تو مادرم نبودی

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

برا دیدن نشون تو چه کنم
منو گم شده بدون تو چه کنم
شده تشنه ی هوای تو نفسم
به کدوم طرف برم به تو برسم من چی بودم
اگه تو مادرم نبودی تو که بهونه
وجودی تویی که روضه ی کبودی
مادر جانم چه خوب حال من کنارت
فدای قلب بی قرارت کجا بیام سر مزارتمطالب مرتبط