آفریدند مرا بنده مولا باشم

حیدر خمسه

بیشتر

آفریدند مرا بنده مولا باشم
پس‌ جفاکارم‌ اگر‌‌ طالب‌ِ دنیا باشم
از عدم تا به وجود این همه راه‌آمده‌ام
تا که خاک‌ِ قدمِ‌ فضّه‌ی‌ زهرا باشم
به‌حرم‌خانه‌ی او تا به سلامت برسم
راهش‌این‌است‌ که من اهل تبرّی باشممطالب مرتبط

یا ربِ وقت سحر تقرّب شب هاست
یا ربِ وقت سحر تقرّب شب هاست

دو شنبه, 16 تیر 1399

پخش
لنگون لنگون اومد تو حرم
لنگون لنگون اومد تو حرم

چهار شنبه, 17 شهریور 1400

پخش
حاجات بهانه است
حاجات بهانه است

جمعه, 17 بهمن 1399

پخش