آفریدند مرا بنده مولا باشم
پس‌ جفاکارم‌ اگر‌‌ طالب‌ِ دنیا باشم
از عدم تا به وجود این همه راه‌آمده‌ام
تا که خاک‌ِ قدمِ‌ فضّه‌ی‌ زهرا باشم
به‌حرم‌خانه‌ی او تا به سلامت برسم
راهش‌این‌است‌ که من اهل تبرّی باشممطالب مرتبط

روضه شب بیستم ماه رمضان
روضه شب بیستم ماه رمضان

دو شنبه, 06 خرداد 1398

پخش
لنگون لنگون اومد تو حرم
لنگون لنگون اومد تو حرم

چهار شنبه, 17 شهریور 1400

پخش