دریای معرفتش بی کران است

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

دریای معرفتش بی کران است

رویای زیارتش عاشقانه است

امشب بر روی لبم این ترانه است

یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله

میون باغ زهرا شکوفه ایی دمیدهمطالب مرتبط

اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش