خلوت با خدا

حجت الاسلام مسعود عالی

بیشتر

در روز ساعتی رو برای خلوت با خدا داشته باشیم
همین اشک ها برکت در وقت میاره
حجت الاسلام عالیمطالب مرتبط

پشیمانی
پشیمانی

یک شنبه, 01 تیر 1399

پخش
آیت الکرسی برای اموات
آیت الکرسی برای اموات

پنج شنبه, 19 فروردین 1400

پخش
حد و اندازه انسان ها
حد و اندازه انسان ها

چهار شنبه, 29 بهمن 1399

پخش
یک سلام
یک سلام

پنج شنبه, 03 تیر 1400

پخش