خورشید دمیده ز عبایی که تو داری

حسین سیب سرخی

بیشتر

خورشید دمیده ز عبایی که تو داری
از بنده نوازی و عطایی که تو داری
آقای جهان است گدایی که تو داری
ما خاک بخیلیم و شما ابر سخایی
محبوب شده از کرمت شغل گداییمطالب مرتبط

أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش
گل نرگس جوونه زد
گل نرگس جوونه زد

یک شنبه, 01 فروردین 1400

پخش