مواجب می برد خورشید از انوار ایوانش

حسین سیب سرخی

بیشتر

مواجب می برد خورشید از انوار ایوانش
فلک نان می خورد از سفره احسان سلمانش
نرفته دست خالی از درش حتی یهودی هم
به هرکس می رسم نقلی است از لطف فراوانش
پناه آوردم از عالم به زیر سایه ی حیدر
که می بارد تمام لحظه های سال احسانشمطالب مرتبط

گل نرگس جوونه زد
گل نرگس جوونه زد

یک شنبه, 01 فروردین 1400

پخش
 دوباره به داد قلب من رسیده حسین
دوباره به داد قلب من رسیده حسین

پنج شنبه, 30 مرداد 1399

پخش
أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش