چه کسی با خداوند دشمنی می کند؟

حجت الاسلام مسعود عالی

بیشتر

آن کسی که خداوند را ظالم می داند آمادست برای دشمنی با خداوند!
حجت الاسلام عالیمطالب مرتبط

پشیمانی
پشیمانی

یک شنبه, 01 تیر 1399

پخش
آیت الکرسی برای اموات
آیت الکرسی برای اموات

پنج شنبه, 19 فروردین 1400

پخش
خلوت با خدا
خلوت با خدا

سه شنبه, 21 بهمن 1399

پخش
یک سلام
یک سلام

پنج شنبه, 03 تیر 1400

پخش