با تو پیمان بستم علی ولی الله محمد رضا طاهری


با تو پیمان بستم علی ولی الله


به خدا نشکستم علی ولی الله


منم غدیری هستم علی ولی الله


همه عمرم تنها تو را صدا کردم


برای پابوسی چقد دعا کردم


جلوی ایون ایوونت چقدصفا کردم


کنار عرش اعلا علی علی علی گفتم


یل بدر و خندق علی ولی الله


جانشین مطلق علی ولی الله


فقط تویی بر حق علی ولی الله


یل بدر و خندق علی ولی الله


جانشین مطلق علی ولی الله


فقط تویی بر حق علی ولی اللهبه خدا نشکستم علی ولی الله


منم غدیری هستم علی ولی الله


همه عمرم تنها تو را صدا کردم


سر کوه مردونگی علمداری


تو که همراه یار هم قسم داری

تو که زهرا …


ساقی از خم ولایت بچشان باده


منی که از تولدم تو کشوری بزرگ شدمزیر ایوون طلات میشینم حسین طاهری
مطالب مرتبط

اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش