با تو پیمان بستم علی ولی الله

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

با تو پیمان بستم علی ولی الله محمد رضا طاهری


با تو پیمان بستم علی ولی الله


به خدا نشکستم علی ولی الله


منم غدیری هستم علی ولی الله


همه عمرم تنها تو را صدا کردم


برای پابوسی چقد دعا کردم


جلوی ایون ایوونت چقدصفا کردم


کنار عرش اعلا علی علی علی گفتم


یل بدر و خندق علی ولی الله


جانشین مطلق علی ولی الله


فقط تویی بر حق علی ولی الله


یل بدر و خندق علی ولی الله


جانشین مطلق علی ولی الله


فقط تویی بر حق علی ولی اللهبه خدا نشکستم علی ولی الله


منم غدیری هستم علی ولی الله


همه عمرم تنها تو را صدا کردم


سر کوه مردونگی علمداری


تو که همراه یار هم قسم داری

تو که زهرا …


ساقی از خم ولایت بچشان باده


منی که از تولدم تو کشوری بزرگ شدمزیر ایوون طلات میشینم حسین طاهری
مطالب مرتبط