می رسد قصه به آنجا که جهان زیبا شد


با جهاز شتران کوه احد برپا شد


و از آن آینه با آینه بالا می رفت


دست در دست خودش یک تنه بالا می رفت


تا که از غار حرا بعثت دیگر آرد


پیش چشم همه از دامنه بالا می رفت


تا شهادت بدهد عشق ولی الله است


پله در پله از آن ماذنه بالا می رفت


پیش چشم همه دست پسر بنت اسد


بین دست پسر آمنه بالا می رفت


گفت: اینبار به پایان سفر می گویم


” بارها گفته ام و بار دگر می گویم”


راز خلقت همه پنهان شده در عین علی است


کهکشان ها نخی از وصلهء نعلین علی است


واژه در واژه شنیدند صدارا اما…


گفتنی ها همگی گفته شد آنجا اما


سوخت در آتش و بر آتش خود دامن زد


آنکه فهمید و خودش را به نفهمیدن زد


می رود قصهء ما سوی سرانجام آرام


دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام


شهر اینبار کمر بسته به انکار علی


ریسمان هم گره انداخته در کار علی


بگذارید نگویم که احد می لرزد


در و دیوار ازین قصه به خود می لرزد


می رود قصهء ما سوی سرانجام آرام


دفتر قصه ورق می خورد آرام آرام
مطالب مرتبط

در آسمان ملائکه ی خوش ذوق
در آسمان ملائکه ی خوش ذوق

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش
جامه دران
جامه دران

سه شنبه, 29 مرداد 1398

پخش
آغوش
آغوش

دو شنبه, 28 مرداد 1398

پخش