قدم بزن با پای دل سید مجید بنی فاطمه


قدم بزن با پای دل

تو این هوای آشنا قدم بزن

تو آسمونا با شور و حال

شب های مشهد الرضا قدم بزن
تو این هوای آشنا قدم بزن

تو آسمونا با شور و حال

شب های مشهد الرضا قدم بزن


بیا به بزم عشق

بال و پر بده

میون جمع عاشقا قدم بزن

منم همون که دل سپردم بهت

هوامو داری

ببین که اشک شوقه از چشای خیسم جاری

مگه برای این همه گدا تو کم میگذاری

دخیل چادر تو ام

مولاتی یا حضرت معصومه

مولاتی یا حضرت معصومه
تو این هوای آشنا قدم بزن

تو آسمونا با شور و حال

شب های مشهد الرضا قدم بزن

بیا به بزم عشق

بال و پر بده

میون جمع عاشقا قدم بزن

منم همون که دل سپردم بهت

هوامو داری

ببین که اشک شوقه از چشای خیسم جاری

مگه برای این همه گدا تو کم میگذاری


 


از تبار آل یاسینی مهدی اکبری


رسیده ذی العقده شد فصل بهار شیدایی مهدی اکبری
مطالب مرتبط

روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش