زمینه | حیدر کرار

حسین سیب سرخی

بیشتر

تا صورت پیوند جهان بود علی بود

تانقش زمین بود وزمان بود علی بود

شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود

سلطان سخا و کرم وجود علی بود

این نام تو از روز ازل افضل اذکار

حیدر کرار
مطالب مرتبط

أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا

دو شنبه, 13 مرداد 1399

پخش
 دوباره به داد قلب من رسیده حسین
دوباره به داد قلب من رسیده حسین

پنج شنبه, 30 مرداد 1399

پخش
گل نرگس جوونه زد
گل نرگس جوونه زد

یک شنبه, 01 فروردین 1400

پخش