توی آسمونا جشنه | شور

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

توی آسمونا جشنه – مولودی بنی فاطمه – مولودی میلاد امام حسن


 


توی آسمونا جشنه

شده چشما روشن امشب

آخه فاطمه مادر شد

علی شد ابوالحسن امشب

اومد سبط اکبر خود پیغمبر


 


جشن میلاد امام حسن(ع)


بسم رب النور ، من هستم مسلمان حسن
مطالب مرتبط