زندگی حکمت داره عشق علت داره

خیلی قیمت داره اینکه برات میمیرم

واقعیت داره

زندگی حکمت داره عشق علت داره

خیلی قیمت داره اینکه برات میمیرم

واقعیت داره

دارم من هوای موکب مشای 

میمیرم من برای پایین پای ضریح با صفای اربابم

دارم هوای موکب مشای میمیرم برای پایین پای ضریح با صفای اربابم

یه سلام از راه دور 

منو نزدیک میکنه به کربلا

یه روز آخر میمیرم توی روضه غریب کربلا

تربت شده مونسم کی به کربلا میرسم 

از خودت میدونی منو به حسین منی قسم

شهر من کربلا روح  تن کربلا صل الله علیک یا ساکن کربلا
مطالب مرتبط

آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
حرم ندیده
حرم ندیده

شنبه, 03 مهر 1400

دریای آرامش
دریای آرامش

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش