دارم میام کمک طاقت بیار عمو

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

دارم میام کمک طاقت بیار عمو

چشمای زخمیتو روهم نذار عمو

دارم میام کمک برات سپر بشم 

منم مثل علی بدون سر بشم 

دارم میام نبینم که داری میری از حال 

طاقت بیار عمو جون یه کم دیگه تو گودالمطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش