گریه نکن حسین

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

گریه نکن حسین منو نده عذاب 

گریه نکن حسین که جون میده رباب 

گریه نکن حسین بی طاقتم نکن 

اسیر اشکای خجالتم نکن 

نذار که توی خیمه خجلت زده بشینم 

من اصغرم رو دادم که اشکاتو نبینممطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش