بارون کربلا مادرت میشه مهمون کربلا 

شب جمعه روضه خونه کربلا بارون کربلا

سر پیراهنت پیرم کردن از زندگی سیرم کردن 

بی محمل بردنم دستای بسته چهل منزل بردنم

چند تا بی مروت قاتل بردنم 

بگو از رو تنت پا برداره 

این تشنه لب خواهر داره 
مطالب مرتبط

تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
شوقا لابی
شوقا لابی

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل

سه شنبه, 05 اردیبهشت 1402

پخش