بارون کربلا مادرت میشه مهمون کربلا

محمد حسین حدادیان

بیشتر

بارون کربلا مادرت میشه مهمون کربلا 

شب جمعه روضه خونه کربلا بارون کربلا

سر پیراهنت پیرم کردن از زندگی سیرم کردن 

بی محمل بردنم دستای بسته چهل منزل بردنم

چند تا بی مروت قاتل بردنم 

بگو از رو تنت پا برداره 

این تشنه لب خواهر داره 
مطالب مرتبط

شوقا لابی
شوقا لابی

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
نماهنگ قرار نبود
نماهنگ قرار نبود

شنبه, 18 اردیبهشت 1400

پخش
رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش