بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله

سید مجید بنی فاطمه

بیشتر

بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله

و باذن علی ولی الله!

با اجازه خود زهرا؛ سینه میزنم برات آقا

سیدنا المظلوم یا حسین!

با شور محرم؛ با شروع مصیبت اعظماومدیم زیر سایه پرچم!

پا به پای خواهرت زینب

گریه میکنم برات هر شب!

سیدنا المظلوم یا حسینمطالب مرتبط