این اسارته داداش یا قتلگاه

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

این اسارته داداش یا قتلگاه
نیمی از قافله جون داده تو راه
ای پناه عالم نگاهی کن
بی پناهیم بی پناهیم بی پناه
حسین جان بعد اون رنجی که تو راه کشیدیم
بعد از اون همه جسارت که دیدیم
حالا باید همه آماده بشیم
آخه دم دروازه ساعات رسیدممطالب مرتبط

فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش