کم کم چراغ موکبا بازم پر فروغ میشه

کم کم دوباره جاده کربلا شلوغ میشه

حالم دوباره حال جنونه و بالم دوباره بال پریدنه

نزدیکه بازم ایام اربعین رویام به کربلا رسیدنه

یا حسین یابن الزهرا
غلام این دربارم
یا حسین یابن الزهرا
فقط تویی اربابم
یا حسین یابن الزهرا
بازم منو دعوت کن 
برا حرم بیتابم
ای جانم حسین جانانم حسین
باز عکس گنبد با پرچم روی قلب ماه افتاد
کم کم باید بست کوله ی سفر رو براه افتاد
دردم دوباره درد فراقه و حسم دوباره حس رهاییه
ای خوش به حال اون سینه زنی که این اربعینُ کربلا میره
حالم دوباره حال جنونه و بالم دوباره بال پریدنه
نزدیکه بازم ایام اربعین
رویام به کربلا رسیدنه
یا حسین یابن الزهرا
هوایی شیش گوشم
یا حسین یابن الزهرا
چه بی اراده میام
یا حسین یابن الزهرا
فقط صدا کن من رو
یا حسین یابن الزهرا
پای پیاده میام
ای جانم حسین جانانم حسین
هر کس بمیره برا تو مقام شهید داره
این نوکر تو به مردن تو حرم امید داره
شورم دوباره شور وصاله و قبلم دوباره غرق محبته
آقا زیارت تو ظهر اربعین والله شیرین ترین زیارته
یا حسین یابن الزهرا
نذار بمونم تنها
یا حسین یابن الزهرا
نذار بسوزم تو تب
یا حسین یابن الزهرا
براتمو امضا کن
یا حسین یابن الزهرا
به حق بی بی زینب
ای جانم حسین جانانم حسینمطالب مرتبط

آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش
پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش
تویی محبوبم
تویی محبوبم

پنج شنبه, 26 بهمن 1402

پخش