چه بگویم نگفته هم پیداست

غم این دل مگر یکی و دو تاست

به همم ریخته گیسویی 

به همم ریخته مدت هاست

یا برگرد یا آن دل را برگردان

یا بنشین یا این آتش را بنشان
مطالب مرتبط

سیب سرخ
سیب سرخ

پنج شنبه, 24 آذر 1401

پخش
حسین علیک السلام خداکنه برگردی
حسین علیک السلام خداکنه برگردی

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش
مالک دل
مالک دل

پنج شنبه, 15 تیر 1402

پخش