چه بگویم نگفته هم پیداست

حاج حسن خلج

بیشتر

چه بگویم نگفته هم پیداست

غم این دل مگر یکی و دو تاست

به همم ریخته گیسویی 

به همم ریخته مدت هاست

یا برگرد یا آن دل را برگردان

یا بنشین یا این آتش را بنشان
مطالب مرتبط

حسین علیک السلام خداکنه برگردی
حسین علیک السلام خداکنه برگردی

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش
سیب سرخ
سیب سرخ

پنج شنبه, 24 آذر 1401

پخش