همه جا بروم ٬ به بهانه ی تو
که مگر برسم در خانه ی تو
همه جا دنبال تو می گردم
که تویی درمان همه دردم

یااباصالح٬ یا اباصالح مددی مولا
یااباصالح٬ یا اباصالح مددی مولا

یا اباصالح مددی مولا
یه بار دیگه٬ داری با امام زمان حرف میزنی
یا اباصالح مددی مولامطالب مرتبط

نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
بیمارها دارالشفا را می شناسند
بیمارها دارالشفا را می شناسند

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش