اي خادمان امام حسين شهيد(ع)

میثم مطیعی

بیشتر

أيُّها الخادمونَ للحُسينِ الشهيد
اي خادمان امام حسين شهيد(ع)


نحنُ فخراً بِكُمْ نقولُ هذا النشيد

ما به شما افتخار می‌کنیم و برای شما اینگونه می‌سراییم: 


شاكرونَ لكمْ

از شما تشكر می‌كنيم 


قائلونَ لكمْ 

و به شما می‌گوييم 


«باركَ اللهْ...باركَ الله»

خداوند به شما برکت دهد

 

***   ***   ***   ***

تَخْدُمُونَ الحُسينْ و تَلْطُمُونَ الصُّدُور

شما به امام حسين خدمت می‌كنيد و برای او به سينه می‌زنید


إنَّكُمْ إنَّكُمْ تُمَهِّدُونَ الظُّهُورْ

شما [با این خدمت]، زمینه ساز ظهور هستید


شاكرونَ لكمْ

از شما تشکر می‌کنیم 


قائلونَ لكمْ 

و به شما می‌گوییم


«باركَ اللهْ...باركَ الله»

خداوند به شما برکت دهد


***   ***   ***   ***

یاحسین یاحسین گفتن و مردن خوش است
اجر این نوکری از او گرفتن خوش است
خادمی حسین
عزّت عالمین
شکرُ لله ... شکرُ للهمطالب مرتبط

پیش چشمم، نه ضریح، نه رواق
پیش چشمم، نه ضریح، نه رواق

سه شنبه, 27 خرداد 1399

پخش
 ویژه اربعین: جای ما خالی
ویژه اربعین: جای ما خالی

چهار شنبه, 16 مهر 1399

پخش
 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش