أيُّها الخادمونَ للحُسينِ الشهيد
اي خادمان امام حسين شهيد(ع)


نحنُ فخراً بِكُمْ نقولُ هذا النشيد

ما به شما افتخار می‌کنیم و برای شما اینگونه می‌سراییم: 


شاكرونَ لكمْ

از شما تشكر می‌كنيم 


قائلونَ لكمْ 

و به شما می‌گوييم 


«باركَ اللهْ...باركَ الله»

خداوند به شما برکت دهد

 

***   ***   ***   ***

تَخْدُمُونَ الحُسينْ و تَلْطُمُونَ الصُّدُور

شما به امام حسين خدمت می‌كنيد و برای او به سينه می‌زنید


إنَّكُمْ إنَّكُمْ تُمَهِّدُونَ الظُّهُورْ

شما [با این خدمت]، زمینه ساز ظهور هستید


شاكرونَ لكمْ

از شما تشکر می‌کنیم 


قائلونَ لكمْ 

و به شما می‌گوییم


«باركَ اللهْ...باركَ الله»

خداوند به شما برکت دهد


***   ***   ***   ***

یاحسین یاحسین گفتن و مردن خوش است
اجر این نوکری از او گرفتن خوش است
خادمی حسین
عزّت عالمین
شکرُ لله ... شکرُ للهمطالب مرتبط

 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
السلام ای بدن بی سر گرما دیده
السلام ای بدن بی سر گرما دیده

یک شنبه, 08 اسفند 1400

پخش