من و اربعین؛ کربلایت؟ مگر میشود باورِ من؟
مگر میشناسم سر از پا؟ به راهِ تو، ای سرور من…
سلام ای شکوهِ شگفتی ها؛ با تو
سلام ای قرارِ دلِ زهرا، با تو
رسید اربعین و قرارِ ما؛ با تومطالب مرتبط