دلم شکست

مهدی رسولی

بیشتر

      دلم شکست هر جا دارن اسم تو رو می خونن    

    

          

      

      دلم شکست جامونده ها حال منو میدونن    

    

      دلم شکست همه میان که مهمونت بمونن    

    

      دلم غم داره یه ماتم داره    

    

      دلم می سوزه چه مرهم داره    

    

      از داغ تو قلب من شد لبالب    

    

      من که برات گریه کردم چهل شب    

    

      دارم میام راهو هم پای زینب    

    

      ای آبروی دو عالم حسینم    

    

      منم ببر بذار بیام دور سرت بگردم    

    

      منم ببر همه میان منم هواتو کردم    

    

      منم ببر بارون می باره از چشای سردم    

    

      نذار تنها شم آقام رسوا شم    

    

      همه پیش تو من اینجا باشم    

    

      ای کاش ببینم منم جاده ها رو    

    

      همپای مردم بخونم خدا رو    

    

      قسمت شه امسال بیام کربلا و    

    

      ای آبروی دو عالم حسینم    مطالب مرتبط